U kunt zelf het initiatief nemen om in therapie te komen, maar het is ook mogelijk dat uw huisarts u heeft doorverwezen.

Therapie is een samenwerkingsrelatie tussen cliënt en therapeut. Ik kan u echter niet helpen zonder uw eigen inbreng. U bent expert van uzelf, en uw eigen leven. Vanuit mij als therapeut kunt u respect, eerlijkheid en transparantie verwachten. Alles blijft tussen cliënt en behandelaar.

Binnen deze samenwerking is ook “de klik” erg belangrijk. U moet zich natuurlijk wel op uw gemak en veilig genoeg voelen om uw problemen of klachten bij mij te kunnen bespreken. Indien “de klik” uit blijft of ik denk dat u elders beter op uw plaats zal zijn met uw hulpvraag, maak ik dit met u bespreekbaar. Graag kijk ik dan met u samen waar u de hulp kunt ontvangen die u verdient. Ik zal u hierin adviseren en indien noodzakelijk doorverwijzen.

Oriëntatiegesprek/De eerste afspraak:

Uw eerste bezoek zal voornamelijk fungeren als introductie. In overleg kunt u ervoor kiezen om iemand mee te nemen uit uw directe omgeving. Deze zou mogelijk betrokken kunnen raken bij het behandelproces. Afhankelijk van uw hulpvraag kan het zeer helpend zijn om iemand mee te nemen, zoals in geval van relatieproblematiek.

U hoeft uiteraard na het eerste gesprek niet meteen aan te geven of u met mij de samenwerking wilt aangaan. U mag het eerste gesprek eerst thuis rustig laten bezinken en dan uw keuze maken.

De intakefase:

Gedurende de intakefase worden door u aangegeven problemen, klachten, en verwachtingen in kaart gebracht en verhelderd. Vervolgens zoeken en bepalen we samen wat uw hulpvraag is. De hulpvraag is het vertrekpunt van de therapie en wordt opgenomen in uw behandelplan. (In het behandelplan staan de afspraken die de cliënt met zijn behandelaar heeft gemaakt over zijn behandeling.)

Het is mogelijk dat de intake uit meerdere afspraken bestaat. Ook de frequentie van toekomstige gesprekken en wat in praktische zin haalbaar is voor u wordt in deze fase besproken. 

Behandelingsfase:

Het is afhankelijk van onder andere uw behoefte, wensen en hulpvraag hoe veel afspraken u nodig zult hebben. Soms is één afspraak voldoende, maar vaak is dit niet het geval. In overleg met de therapeute/mij zult u afspraken inplannen over een periode van tijd. Gedurende deze afspraken zult u samen de behandelingen bespreken en uitoefenen. Tussentijds zullen evaluaties plaatsvinden, waarbij er stilgestaan wordt bij hoe u de therapie ervaart, welke veranderingen u bemerkt. Daarnaast zal er ook stilgestaan worden bij uw hulpvraag en of deze nog de gewenste is, of dat deze bijgesteld dient te worden.

Na verloop van tijd zult u minder afspraken nodig hebben en zullen deze op natuurlijke wijze langzaam afgebouwd worden.

Ik wil graag meer weten:

Dat is geen enkel probleem! Allereerst is er het een en het ander aan informatie beschikbaar op deze site. Indien dit niet de antwoorden oplevert die u wenst kunt u altijd contact opnemen.

Momenteel neemt de praktijk geen nieuwe cliënten aan!