Therapie is een methode om mensen te helpen steviger in hun schoenen te laten staan, meer te leren genieten van het leven en te leren omgaan met conflict en problematiek. Het kent verschillende vormen en berust op verschillende stromingen vanuit de psychologie. Men hoeft niet “ziek” te zijn om voor deze hulp in aanmerking te komen, maar de intentie voor groei of herstel dient wel aanwezig te zijn.

Allerlei redenen kunnen een aanleiding zijn om in therapie te gaan. Bent u 18 jaar of ouder en geldt een of meerdere van de onderstaande situaties voor u? Neem dan gerust contact op om te kijken wat Integratieve therapie voor u kan betekenen.

Soms is een specifieke gebeurtenis de aanleiding voor het zoeken van hulp:

 • Ziekte
 • Scheiding
 • Ontslag
 • Overlijden en andere verlieservaringen
 • Een ingrijpende gebeurtenis die u maar niet kunt loslaten
 • e.d.

Soms is er sprake van “vagere” of moeilijker  te omschrijven klacht(en) zoals:  

 • Gestrest/gespannenheid, niet kunnen ontspannen of heeft u zelfs het gevoel dat leven nu meer als ‘overleven’ voelt in plaats van ‘leven’
 • Overwelmende emoties, vervelende terugkerende gedachten, huilbuien, gevoelens van leegte, depressieve of sombere klachten, niet lekker in uw vel zitten
 • Vermoeidheid, lusteloosheid of slaapproblemen
 • Problemen met hulp vragen en accepteren
 • U niet gerespecteerd voelen, assertiever willen zijn en beter voor uzelf willen opkomen, moeite met aangeven van uw grenzen of vaak over uw eigen grenzen heen gaan?
 • Veel ruzie met uw partner terwijl u elkaar niet kwijt wilt
 • Conflicten uit de weg gaan of regelmatig in conflict zijn met anderen in privésfeer of op het werk
 • Moeite met beslissingen nemen of vaak dingen doen waar u achteraf spijt van heeft
 • Leren uzelf te uiten, verlegenheid of behoefte aan meer zelfvertrouwen
 • U draagt al een tijdje iets mee waar u met niemand over kan of durft te praten.
 • U heeft fysieke klachten waar geen medische oorzaak voor gevonden kan worden.
 • e.d.

Therapie kan tevens geschikt zijn voor wie behoefte heeft aan persoonlijke groei en/of zingeving, relatiebekwaamheid of meer inzicht in zichzelf én de ander.