Momenteel neemt de praktijk geen nieuwe cliënten aan!

U kunt een afspraak maken door telefonisch contact te zoeken of een mail te sturen. Een ingesproken voicemail met vermelding van naam en telefoonnummer of een berichtje via Whatsapp is ook voldoende. Wanneer u dit doet zullen er wat basisvragen gesteld worden per telefoon en krijgt u informatie om zich voor te bereiden voor een intake gesprek. U kunt vaak binnen 1-2 weken bij mij terecht.

Vervolgafspraken zullen daarna samen gepland worden tijdens de sessies. Afhankelijk van uw hulpvraag en behoeften zal het aantal, de duur en frequentie van de afspraken bepaald worden.

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn, dan hoor ik dat natuurlijk het liefste heel graag van u zelf. Ik hoop dan in een gesprek met u het te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie, de SCAG. Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren
Complementaire Zorg met licentienummer 180047R en val ik onder hun tuchtrecht (stichting TCZ Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg www.tcz.nu).