Mijn naam is Jacqueline Thielsch.

Na ruim 11 jaar als verpleegkundige in de acute psychiatrie te hebben gewerkt, merkte ik dat de onregelmatigheid zijn tol van mij begon te eisen. Tegelijkertijd begon het verlangen te groeien om weer een studie op te pakken. Mijn zoektocht begon en eindigde bij de educatieve academie te Berchem (België). Daar gaf ik me op voor de 4 jarige therapeuten opleiding Interactionele Vormgeving. Deze opleiding voelde als thuiskomen. Hoe ik graag wilde werken bleek allemaal samen te vallen in deze opleiding.

Nog voordat ik begon met deze opleiding kwam de functie POH-GGZ (praktijkondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg) voorbij. Een functie die me qua inhoud en werktijden erg aan trok. Deze functie stond toen nog in de kinderschoenen en het zou zeker pionieren worden. Ik ben van mening dat kansen gegrepen moeten worden als ze voorbij komen, dus dat is wat ik heb gedaan.

Dus nieuwe baan en een paar maanden later een nieuwe studie. Dit was een pittige, maar ook een hele mooie tijd. In het laatste jaar van mijn opleiding werd ik zowel moeder als therapeut. Dit maakte dat ik na het behalen van mijn therapeutenopleiding mijn werk als therapeut een aantal jaren kleinschalig heb gehouden. Ook de komst van mijn tweede kindje droeg hier aan bij.

Inmiddels zijn we nu een aantal jaren verder en het verlangen drong zich steeds meer op om meer als therapeut werkzaam te mogen zijn. Dus zoals u ondertussen wel duidelijk zal zijn heb ik gehoor gegeven aan dit verlangen.

Afbeelding Ganesha op de website

Binnen mijn opleiding tot integratieve therapeut neemt symboliek een grote plek in. Ten tijde van mijn opleiding heb ik een reis gemaakt door India waar ik in aanraking kwam met Ganesha.

Ganesha is een Hindoeïstische god welke staat voor wijsheid, kennis, voorspoed, en het verwijderen van obstakels. Wanneer men de totale afbeelding ziet van Ganesha valt op hoe gedetailleerd de afbeelding is en dat er veel symboliek in verscholen zit. De symboliek van Ganesha past voor mijn gevoel erg bij het aangaan en doorlopen van een therapeutisch proces. Het is de indrukwekkende reis door India en de symboliek van deze Hindoeïstische god wat maakt dat Ganesha een speciale plek in mijn hart heeft.

Klik hier voor meer informatie over Ganesha.