De therapie kenmerkt zich door zijn integrale aanpak. Dit houdt in dat de integratieve therapeut aandacht heeft voor de lichamelijke, emotionele, sociale, mentale en spirituele dimensie van de cliënt. Binnen deze therapie bestaat er geen standaard oplossing of aanpak maar wordt er afgestemd op uw individuele behoefte. U wordt dus als mens in zijn totaliteit gezien en niet alleen als klacht.

“U heeft een klacht u bent hem niet.”

U zult vooral gebruik maken van alle hulpbronnen en mogelijkheden die u al bezit. Het zelfhelend vermogen, waarover wij allen beschikken wordt gestimuleerd. Indien nodig werkt de integratieve therapeut samen met andere beroepsbeoefenaars in zowel de reguliere als de niet-reguliere hulpverlening of verwijst u door naar andere beroepsbeoefenaars. Dit alles natuurlijk in overleg met u.